Recyklační poplatek

Recyklační poplatek - elektroodpad 

 

Dne 13.8.2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týká 

elektrických a elektronických zařízení. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických 

a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a 

recyklací použitého elektrozařízení. 

 

Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak budou muset finančně přispívat do 

kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována. Tento finanční 

příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. V takovém 

případě mají i koncoví prodejci povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek 

zvlášť, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci 

elektrozařízení. 

 

Vedle toho zákazníci získávají možnost zbavit se ZDARMA starých elektrospotřebičů tím, že je 

odevzdají ve sběrném místě. Upozorňujeme, že maloobchodní prodejci nemají povinnost staré 

elektrospotřebiče od svých zákazníků odebírat, jsou však povinni informovat kupujícího o nejbližším 

sběrném místě. 

Kolektivní systém REMA má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť
sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené
elektrospotřebiče námi uváděné na trh. Detailnější informace o sběrné síti kolektivního
systému REMA jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.rema.cloud nebo ve veřejně
přístupném registru míst zpětného odběru vedeným Ministerstvem životního prostředí na
internetové adrese https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro .

Výše příspěvků na recyklaci se uvádí odděleně od ceny výrobku a odpovídá aktuální finanční a 

technologické náročnosti procesu sběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel na území České 

republiky. 

 

Výše příspěvku na recyklaci (platná od 1.1.2019): 

Světelné zdroje 2,50 Kč/ks + platná výše DPH (od 1.1.2019 - DPH 21%) 

(Skupina 3 - Světelné zdroje - v této skupině nacházejí umístění světelné zdroje jako např. zářivky, výbojky, LED diody) 

Svítidla 8,40 Kč/ks + platná výše DPH (od 1.1.2013 - DPH 21%) 

(Skupina 4 - Velká zařízení - do této skupiny patří zařízení, která napatří do předchozích skupin 1 až 3 a jejich jakákoli strana je větší než 50 cm.)

(Skupina 5 - Malá zařízení - do této skupiny patří zařízení, která nepatří do předchozích skupin, nejsou ICT zařízení a jejich jakákoli strana nepřesahuje 50 cm.)

 

Recyklační poplatek bude uváděn na daňovém dokladu odděleně od ceny výrobků.

Provozovatel eshopu RT plus s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, pro analytické účely a pro cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.